Auto servis Knežević se nalazi na 12 km južno od Podgorice na magistralnom putu Podgorica-Petrovac. Auto servis Knežević sa svojom tradicijom i kvalitetom postoji već preko 45 godina. Firma P.S.C. Knežević sa vlasnikom Željkom Kneževićem dobija zvanje jedinog ovlašćenog Peugeot-ovog servisa u Crnoj Gori. Firma P.S.C. Knežević raspolaže sa najnovijom tehnikom za opravku Peugeot vozila kao što su DIAG BOX 2011, Peugeot planet sistem-PPS, namjenskim aparatom za specijalno čišćenje sistema napajanja dizelskih i benziskih motora marke wurth, specijalnim namjenskim aparatom za punjenje klima uređaja kod svih tipova automobila marke arizona, najnovijim sistemom za čišćenje električnih brizgača sa ultrazvučnom kadom, najnoviji pristup bazi podataka putem interneta: ereca, infotec, laser 12/05, i svom pratećom aparaturom vezanom za besprekoran rad i funkcionisanje samog servisa. Servis u sklopu svoih prostorija sadrži velike magacinske prostore, prodaja rezervnih dijelova na veliko i malo, kao i hale za skladištenje novih motrnih vozila marke Peugeot. Servis raspolaže visokokvalifikovanim majstorima (mehaničarima i elektroničarima). U sklopu servisa nalazi se bife za odmor prilikom opravke vozila. Sami servis broji preko 15 zaposlenih.
tel: 020 603 050, 020 603 051, 020 603 052
020 873 051, 020 873 909
fax: 020 603 053
mob. 069 012 239
e-mail: peugeotsknezevic@t-com.me
Copyright © 2011 PSC Knežević. All rights reserved. Powered by InfoBit